Sovica
Zovu me Sovica i bila sam trudnica iz Siska koja se omacila u grmlju ispred zgrade, jer rodilište u Sisku nije baš po mojoj mjeri. Tu me našla jedna djevojka koja nije mogla gledati kako se fino odgojena djeca ponašaju prema mojim sinovima. Znate već, ona djeca koja sve smiju i čije mame i tate imaju važnijega posla od toga da svoje klince uče suosjećanju i pomaganju živim bićima. Ta je djevojka imala doma mačka koji je odmah odlučno odbacio mogućnost podstanara, pa smo spakirani u torbu stigli u utočište. Teta nam je odmah dala imena Miro i Mladen – po našoj kumi spasiteljici iz Siska, djevojci imena Miroslava Mladenović. Eh sad, ti moji sinovi… brinula sam o njima tri i pol mjeseca ali braćo moja, osamostalite se malo, nisam vam ja Dukat ni Vindija. Ali, njih su dvojica htjeli dudati i tako su našli Tinu. Tina je poznata po tome što velikodušno prima i daje maženje, pa je prigrlila moje klince: hodala je za njima ko guvernanta i dudali su je iako nije imala mlijeka. Čak i kad su narasli duplo veći od nje, nije ih iznevjerila. 
A ja? Ja sam se posvetila svojoj sportskoj karijeri. Naime, ja sam avanturističkog duha – obožavam visine. Znam kako s prozora skočiti na balkon pa sa ograne na gornju etažu pa na vrh krova – a sve bez špage, klinova i mreže. i tako svaki dan. I dok je publika na tlu uzdizala i pila apaurine, ja vježbala i mahala im s visina… Sve do te noći. Ta kobna noć, bila je kraj moje karijere u egzibicijsko alpinizmu. Bila je ponoć i Teta je čula kako plačem…A što reći osim da sam zveknula dolje. Uz puno sreće i nakon jednodnevnog šoka, došla sam k sebi. Posljedica: Trajna zabrana penjanja. Nečuveno!!!

Sovičina Sponzorica je gđ. Rajka Božanić 

 Owly

My name is Owly and I was a pregnant cat from Sisak who gave birth in the bushes in front of the building, because the maternity hospital in Sisak is not exactly to my liking. There I was found by a girl who could not watch how the well-behaved children treat my sons. You know, those kids who can do anything and whose moms and dads have a more important job than teaching their kids to empathize and help living beings. That girl had a home cat who immediately resolutely rejected the possibility of a tenant, so we packed and I arrived at the shelter. My Lady immediately gave the names to my sons : Miro and Mladen - after our godmother, the savior from Sisak, a girl named Miroslava Mladenovich. I took care o my sons for three and a half months till they become independent. But two of them wanted to suck for ever and so they found Tina. Tina is known for generously receiving and giving cuddles, so she hugged my kids: she followed them like a governess and they suckled her even though she had no milk. Even when they grew twice her size, she didn't let them down.
And me? I dedicated myself to my sports career. Namely, I have an adventurous spirit - I adore heights. I know how to jump from the window to the balcony, then from the fence to the upper floor and to the top of the roof - all without string, wedges and netting. and so every day. And while the audience on the ground drank tranquillisers, I practiced and waved to them from a height… Until that night. That fateful night was the end of my career in exhibition climbing. It was midnight and Aunt heard me crying… And what to say except that I fell down. With a lot of luck and after a day of shock, I came to my senses. Consequence: Permanent ban on climbing. Outrageous !!!
Translation from Cats' Language: Mrs. Linda Zakosek
 
Owly's Sponsor is Ms. Rayka Bozhanich 
 

Donat

Ja sam Donat i imam 11 godina ali nisam iz Zadra, ma kakvi. Tu sam, domaći dečko, podrijetlom iz točke pravca brijeg, četiri mačje rute lijevo od desnog vinograda, plus dva stabla naprijed. Ako ne razumiješ, ne ide ti snalaženje u prostoru, što ja nisam kriv. Meni ide jako dobro. Moja specijalnost je izlazak u hodnik. Po defaultu, teta otvara vrata, ja izlazim. Stavila ona nogu, prepreku, ne stavila, nosila hranu – ne nosila, ja prolazim. To je stvar mojeg dostojanstva, mojih mačjih prava, stavka pod obavezno. Ultimativna svakodnevna šetnja bez koje ja ne bi bio ja, teta ne bi bila teta, utočište ne bi bio utočište, mačke ne bi bile mačke… i tako sve redom, dok ovdje ne bi ostala prazna livada. Kako mislite da previše fantaziram?! Pa može mi bit! Sa Mačjega prevela gđa. Linda Zakošek

Donatova Sponzorica je gđ. Renata Šurlan 

 

I'm Donat and I'm 11 years old but I'm not from Zadar, whatever. Here  I am, a local boy, originally from a hill point, four cat routes to the left of the right vineyard, plus two trees ahead. If you don't understand, you're not good atorientation, which is not my fault. I'm doing really well. My specialty is going out into the hallway. By default, Aunt opens the door, I go out. She put her foot, the obstacle, or she didn't put it, or she carried food - or she didn't carry it, it does not matter, I pass. It’s a matter of my dignity, my feline rights, an item under mandatory. The ultimate daily walk without which I would not be me, an aunt would not be an aunt, a refuge would not be a refuge, cats would not be cats… etc. until an empty meadow remained here. Do you think I fantasize too much ?! Well I can afford it ! Translated from the Cas' language  by Mrs. Linda Zakošek

Donat's Sponsor is Ms. Renata Surlan

Martin

Sponzori ovoga  dobroga  11 godina starog mačka  su  gdin. Mateo Škopac i mačke Raz i Mai.
Sponsors to this good 11 yrs. old cata  are Mr. Mateo Skopac and Raz and Mai the cats !

Marin

Marin je  7 godina stari mačak. 
Marinovi Sponzori su gdin. Marin Vukelić i mačke Rumi , Tora, Šanti i Dante 
 
Marin is 7 years old cat. Marin's Sponsors are Mr. Marin Vukelich and cats, Rumi , Tora ,Shanti and Dante. 

Rajko Rayco

Rajko
Ja sam Rajko. Kad si dobar, nježan i drag, onda te proglase najpitomijim i predvide ti sretnu budućnost. Ja je još čekam i na sreću sam mlad pa imam vremena. Dugo sam dumao i mozgao. Pročitao Kanta, te danima, dok me mali mozak nije zabolio, tražio odgovore na pitanja, najviše na ono Što trebam činiti? Na koncu sam zagledan u zvijezde, noću dežurao nad pitanjem svih pitanjem "Što je čovjek?" i shvatio da mi se fućka za to jer ja sam mačić! Ljudi moji, od tih vaših knjižurina skoro sam vam prolupao. Ali, ta spoznaja da sam superiorno biće, mačić bila je presudna, odlučio sam se za daoizam, tj u djelovanje iz nedjelovanja. Samo lijepo gledam, trepćem okicama, sladak sam i čekam kako bi imao, dobio, bio. Jer biti znači opstati. A opstati znači biti zdrav, pažen, mažen i na sigurnom. Bogmeć budem! Sa Mačjega prevela: gđa. Linda Zakošek    
Rajkova Sponzorica je gđ. Martina Radulović
I'm Rayco. When you are good, gentle and kind, then they predict you a happy future.. I'm still waiting for that and luckily I'm young so I have time. I thought for a long time and brainstormed. I read Kant until my cerebellum started to hurt, I searched for answers to questions, mostly to what should I do? Eventually I stared at the stars at night meditating on the crucial question "What is a man?" and realized that I don’t care about it because I’m a kitten! My men, I almost got crazy from those books of yours. But that realization that I was a superior being was crucial, I opted for Daoism, that is, to act out of inaction. I just look nice, blink my eyes, I’m cute and I’m waiting to survive. And to survive means to be healthy, cared for, pampered and safe. I will be a God! Translation from Cat's language: Mrs. Linda Zakosek
Rayco's Sponsor is Ms. Martina Radulovich

 

Walda

Walda 
Walda je živjela u šumi. Jednoga dana pojavila se pred Kučom i na mačjem jeziku rekla: "Imam 7 godina, volim šumu, ali zaželjela sam se malo komfora, redovne papice, tople peći u hladnim zimskim večerima . A kada u zimskoj noći sjeverni vjetar počne svoj ples, ja ću vam uz pucketanje vatre pričati priče o mojim prijateljima, šumskim bićima, kuni, sovi, srni , lisici , zecu i vepru. Šta kažete? Može?" "Ma kako ne bi moglo", odgovorismo. I tako je Walda postala stanovnik Mačje Kuće Bilo je to pred 4 godine.
Waldina Sponzorica je gđa. Verica Jozić Kaštelan.
Walda 
Walda lived in the woods. One day she appeared in front of the House and said in Cat's language: "I am 7 years old, I love the forest, but I wish a little comfort, regular meals, warm stove on cold winter evenings. And when the north wind starts its dance on a cold winter nights, and logs in the stove are cracking, I will tell you stories of my friends, forest creatures, marten, owl, deer, fox, rabbit and wild boar. What do you say? How about it ?" Of course" , we answered. "Come and stay" . And so Walda became a resident of Cat House It was 4 years ago.

Danijel

Danijel ima 8 godina. Njegovi Sponzori su mačak Žu i gđ. Melita Mrazović.

Danijel je doživio i preživio moždani udar. No tragovi su ostali. Drži glavu malo nakrenutu. 

Evo Danijelove priče: 

Zovem se Danijel i kaj da vam još ispričam o sebi.... pa...bavim se alpinizmom. Dobro, sad sam uzeo malu pauzu, ali uspon i spust po leksan pločama mi je strastveni hobi. Naglasio bih i da taj moj alpinizam nije potaknut sportskim rekordima ili avanturom, nego pukom potrebom da u svakom trenutku budem s tetom. Pomogle su mi leksan ploče. Ona iz kuće, ja na leksan i do nje. Ona u kuću, ja do leksana i unutra. I tako po deset puta dnevno. Da nije bilo tog leksana, trebali bi mi leksaurini jer se bojim samoće /interijeri/ i nepoznatih ljudi /eksterijeri. Sada sam svoje strahove prevladao, bez tableta, naravno!

Sa mačjeg prevela: Linda Zakošek

Daniel is 8 years old. His Sponsors are Zhu the cat and Ms. Melita Mrazovich. He is a fighter, he survived  a stroke. But the consequences are visible in his head's position. 

Michelle

Michelle  je pametna, draga i  plaha mačkica stara 8 godina.   ❤ 

Njezine Sponzorice su prijateljice Moreen&Jeanne. Nedavno je preboljela upalu jetre. Sad živi u Ljudskoj Kući zajedno sa Pericom i Rosanom. 

Bila je jako vezana uz Baracka. 

Michelle  is clever and timid  cat , 8 years old.❤ Her Sponsors are friends Moreen and Jeanne. She was very connected to Barack. She was healed from the inflamation of liver and she lives in Human's House together with Peritza and Dandelion. 

Medo Grga

Medo Grga ima 4 godine. Njegovi Sponzori su mačak Medo, maca Kokica i gđa. Ivana Šoljan

Medo Grga je bio susjedov mačak: Susjed je odselio i ostavio Medu Grgu da se brine sam o sebi.Medo  Grga je čekao i čekao, ali susjeda dočekao nije. Jednoga se dana spustio do nas. Bio je gladan i imao je ozljeđeno oko. Oko je izlječeno, a Medo Grga je ostao kod nas. Dobro nam došao Medo Grga. 

Greg the Bear is 4 years old. His Sponsors are Bear the cat, Koky the cat and Ms. Ivana Sholian 

Greg was a neighbour's cat. One day the neighbour moved away and left Greg behind. Greg was patiently waiting for him but the neighbour did not return. One day he appruched Old Cat. He was very hungry and his eje was injured. Greg's eye is OK now and he stayed with us. Welcome Greg the Bear! 

Agata

Agata  je lijepa 5 godina stara maca. Njezina Sponzorica je gđa. Melita Mrazović.

Agatha  is beautifull 5 years old cat. Her Sponsor is Mrs. Melita Mrazovich. 

Brankica

Brankica je lijepa 9 godina stara maca. Njezina Sponzorica je gđa. Melita Mrazović.

Brankitza is beautifull 9 years old cat. Her Sponsor is Mrs. Melita Mrazovich. 

Mican

Mican je snažni   10 godina stari mačak. Njegovi Sponzori   gdia. Ema Petričević i gdin. Karlo Petričević

Meetzan is strong 10 years old cat. His Sponsors are  Mrs. Ema Petricevich and Mr. Karlo Petricevich. 

Dear Friends!

The Cats on this pages have a Sponsor! What is a Sponsor? It is something like a God Father. In a way you will be taking care of it although you are not phisically present. Each month of your sponsorship you will get a fresh picture of your Cat and a report on how is her or him  doing. Your name will be listed on our Donors page, unless you want to stay anonimous. Cats waiting for their Sponsors and  how to become a Sponsor  find on Choose your catI  Go! Choose your Cat! :) 

Dragi Prijatelji! 

Mace koje možete vidjeti na ovoj stranici imaju Sponzora ili Sponzoricu. Šta to znaći biti Sponzor/ica. To je nešto kao biti Kum ili Kuma. Brinete za vašega štićenika ili štićenicu iako niste fizički prisutni. Svaki mjesec Vašega Sponzorstva dobiti ćete nove slikice vaše mace i kratki izvještaj o njezinom zdravlju, ponašanju i sl.Vaše  ime biti će upiisano na stranici Donors, osim ako želite ostati anonimni.  Mace koje čekaju svoje Sponzore možete naći na Choose your catI Krenite ovim linkom i izaberite SVOJU macu! Sretno! :) 

Ita

Ita ima 8 godina. Njezina Sponzorica je gđa. Ita Vlahek.

Ita is 7 years old. Her Sponsor is Mrs. Ita Vlahek. 

Vilibor

Viliborov Sponzor je g. Marin Vukelić.

Vilibor's Sponsor is Mr. Marin Vukelich: 

Zrinka

Zrinkini Sponzori su mačak Đimi i gđ. Zrinka Požun.

Zrinka's Sponsors are Jimmy the Cat and Zrinka Pozun. 

Eugenija

Eugenija nam je došla u 12. mjesecu 2016. Temperature su bile debelo ispod ništice kada smo toga  jutra   u podrumu Ljudske Kuće ugledali dvije male glavice kako vire iza nekih kutija. Jedna glavica je bila   crna, a druga siva, Eugenija i Agata, sestrice. U podrum ih je sklonoila njihova mama Walda, poludivlja šumska mačka koju smo povremeno viđali na Bregu. Neko vrijeme su boravile u podrumu gdje ih je Walda dolazila hraniti svojim mlijekom.  Od kada su stasale toliko  da se mogu hraniti samostalno  borave na mansardi Mačje Kuće.  Njezina Sponzorica je gđ. Martina Radulović

Eugenia came to us in December 2016. Temperatures were well below zero when we saw two small heads sticking out from behind some boxes that morning in the basement of the Human House. One head was black and the other gray, Eugenia and Agatha, sisters. They were sheltered in the basement by their mother Walda, a semi-wild forest cat we occasionally saw on the Hill. For a time they stayed in the basement where Walda came to feed them with  her milk. Since they have matured so much that they can feed themselves, they have been living in the attic of the Cat House. Her Sponsor is Ms. Martina Radulović

 

Dominik

Zovem se Dominik. Kažu da sam star oko 3 mjeseca. Moji Tata i Mama pakirali su kofere za put. Veselio sam se jer sam čuo da se spremamo na more.Svi smo ušli u auto a onda je auto stao pred dučanom . Otvorili su mi vrata da izađem van. Mislio sam da Mama ide kupiti papu za put. A onda su se vrata zatvorila i auto je otišao. Čekao sam, mislio sam da su nešto zaboravili i da će se brzo vratiti po mene. Došla je noć, vidio sam da mi se približava neka strašna spodoba sa velikim zubima pa sam se sakrio pod jedan auto. Bilo me je jako strah. Bio sam strašno gladan i žedan. Neznam kako sam dugo čućao pod tim autom. A onda sam vidio jednu ruku kako stavlja konzervicu sa finom papom pred auto. Nisam mogao odoljeti, navalio sam na tu konzervu. Osjetio sam nečije ruke kako me dižu i nečiji glas kako mi šapće: "Nemoj se bojati" Zaspao sam u transporteru. Sad sam tu kod Tete i mačka Freda. Fred je strašno veliki ali je jako dobročudan. Teta mi je dala ime Dominik. Pitao sam ju zašto su me Tata i Mama ostavili?! Sigurno sam bio jako zločest. Uzela me je u krilo i rekla mi je da sam ja jako dobar i zlatan mačić ali da mi trebaju Mama i Tata koji će me jako voliti i brinuti se za mene i bit sretni da me imaju. Teta se brine za puno velikih mačaka i kaže da sam ja još premali za njihovo društvo. Dali netko tamo vani, u velikom svijetu hoće biti moji Mama i Tata? Javite se, tako Vas željnio čekam i već Vas volim! Vaš Dominik

Ovo je Dominikova priča od Ljeta 2016. Dominik sada ima preko 4 godine i živi na Grginom Brijegu sa svojim prijateljima, dvonožnim i četveronožnim. Njegov Sponzor je mačak Žule! 

My name is Dominik. They say I am about 3 months old. My Dad and Mom packed their suitcases for the holidays trip. I was looking forward to the holidays on the  sea. We all got in the car and then the car stopped in front of the store. They opened the door for me to go outside. I thought Mom was going to buy some food  for the voyage. And then the door closed and the car left. I waited, thinking they had forgotten something and would be back for me soon. Night came, I saw a terrible figure with big teeth approaching me, so I hid under a car. I was very scared. I was terribly hungry and thirsty. I don't know how long I squatted under that car. And then I saw one hand placing a can with a fine food  in front of the car. I couldn’t resist eating from  that can. I felt someone’s hands lift me up and someone’s voice whisper to me, “Don’t be afraid” I fell asleep in the transporter. Now I'm here with Aunt and a cat named  Fred Fred is terribly big but very good-natured. My aunt gave me the name Dominik. I asked her why Dad and Mom left me ?! I must have been very naughty. She took me in her lap and told me that I am a very good and beuatifull kitten but that I need a Mom and Dad who will love me very much and take care of me and be happy to have me. My aunt takes care of a lot of big cats and says that I am still too small for their company. Does anyone out there, in the big world, want to be my Mom and Dad? Get in touch, I'm so eagerly waiting for you and I already love you! Yours, Dominic

 This was Dominic's Story in summer 2016. Today Dominic lives on Grg's Hill with his friends. His Sponsor is Zule the Cat.

Bruno

 BRUNO Naša mama bila je ulična maca u Popovači… mlada, lijepa i naivna… i kako to obično biva nakon dva mjeseca ljubavi – osjetila je da ćemo uskoro morati izaći iz njenog sigurnog trbuha. Da bi osigurala pomoć ljudi, nije se htjela negdje sakriti nego je legla pred vrata jednog dućana. Jer, ljudi su dobri zar ne? Sjedila je tako, ljudske noge su je preskakale, neke čak i zapinjale za nju, ali nije se ljutla. Budi strpljiva, govorila je sama sebi, tvoji klinci stižu i trebaju pomoć. bila je i gladna, a tu je postojala šansa da netko ponudi neku hranu. Netko ju je pitao što radi ovdje, navodno ju je netko čak i tražio dok se išla prošetati, ali sve jači bolovi nisu joj dopuštali takve komplicirane misli. I ugasio se dan, i svanuo novi. Svojim mačjim antenama uhvatila je kako netko misli na nju i kako sam sebi govori „Vrati se po nju, vrati se“ i čekala sve dok stvarno nije došao taj glas i taj transporter i taj auto. Ali, trebalo je čekati dok ne završi radni dan, a mi više nismo mogli čekati. Rodili smo se na putu do kuće, spašeni i daleko od ulice. Mi smo Bruno i Mario. Bruno ima slabe noge i neki euro poremećaj za kojeg mu stalno govorim da nije euro nego neuro ali me neće slušati. Svejedno ga volim, sav je drag i meden. Mi ostale mace već smo navikle da kad hoda, treba malo više mjesta za sebe. Živimo sretni I sigurni…jer ljudi su dobri zar ne?
Prijevod sa Mačjeg Linda Linda Zakosek

Brunovi Sponzori su Ivana i Bruno Srdelić

Štefek / Stevie

Jednoga lijepoga dana naš susjed Marko došao nam je u posjetu. Pitao je dali si može ubrati par naših krušaka. „ Naravno,  uberite ih koliko želite „ odgovorili smo. „A tko su ovi sa Vama.?! „

Tri mala mačića, oko 3 mjeseca stara,  dva crna i jedna boje kornjačevine pratili su ga u stopu.  „Kud ja tud oni, stalno su mi za petama“ odgovorio je susjed. Marko je nabrao krušaka, i otišao, a mačići ostadoše do današnjeg dana. Bilo je to 2016 godine. Pisati o Štefeku , a ne spomenuti Elzu i Iveka , sestricu i brata  bilo bi nepotpuno . Njih troje su vrlo složna i povezana ekipa. Elza je Vođa. Spretni  lovci,  znatiželjni istraživaći okolne prirode, dobri poznavaoci  šume, vinograda i livada. Ivek i Štefek slični su ko jaje jajetu. Možemo ih razlikovati po tome što Štefek  ima nešto manje  bijelih dlaka na trbuhu. Pa tko voli neka broji. Štefek  je fakin. Nema ograde, grmlja gdje se on ne može provući.  A zna i kako otvoriti škrinju za duboko zamrzavanje ako mu se prohtije smrznute hrane u njoj. Kada dolazimo doma valja se po  šljunku i pokazuje kako mu je drago što smo došli. Naš jedan i neponovljivi Štefek.

Njegova Sponzorica je g. Sandra Tomić

Stevie/ Štefek

On a nice days few years ago  our neighbor Marko payed us a visit. He asked if he  could pick up a couple of our pears. "Of course, take as  much you want," we answered. "And who are these guys with you? "Three small kittens, about three months old, two black and one tortoiseshell

  followed him "Wherever I go , they're always  behind me," our neighbor replied. Marko took  the pears  and went away, and the kittens remained  up to this day. It was in 2016. To write about Stevie , not to mention Elz and Johnny , his sister and brother,  would be incomplete. The three are very efficient  and connected team. Elza is the leader. Skilled hunters, curious explorers of the surrounding nature, good connoisseurs of forests, vineyards and meadows. Ivek and Števie  are as similar as two eggs . We can distinguish them because Stevie  has less  white  hair on his belly . So, who likes can   count. Stevie  is the Smart one. There is no bush  or fence  where he can not get through. And he knows how to open a deep freezer compartment if he wants to eat frozen food from it. When we come home he would roll on his back  showing how glad he is.  Ours One and only  Stevie .

His Sponsor is Ms. Sandra Tomich

Kokica/ Popcorn

Kokica

Kokica je rođena na Grginom Bregu u skloništu Stari Maček. Mamu smo  trudnu doveli iz Kerestinca  gdje je živjela ispred jednoga dućana .2-3  mjesec nakon njezinog rođenja. Mama Koraljka i dva braceka napustili su nas nakon teške infektivne upale pluća koju nismo uspjeli pobijediti . Ostala je samo naša Kokica. Bilo je to 2010. godine. I pored tako tužnog djetinjstva Kokica  je izrasla u veliku i snažnu macu punu života, uvijek dobro raspoloženu i spremnu za zafrkanciju sa svojim prijateljima i prijateljicama iz Mačje Kuće. Posebno si je dobra sa velikim naranđastim mačkom Bagom. Naša  Jedna i Neponovljiva Kokica.

Njezina Sponzorica je gđa. Ivana Šoljan

 Popcorn

Popcorn was born on  Greg's Hill in the Old Cat  shelter. We brought her pregnant mom from Kerestinac where she lived in front of a shop .2-3 months after her birth  mother  Koraljka and two brothers left us after a severe infectious pneumonia that we could not beat.Only  our Popcorn remained. It was in 2010. Despite such a sad childhood, Popcorn  has grown into a big and powerful cat full of life, always in a good mood and ready to have fun with her Cat House friends. She's especially good with the big orange cat Bago. Our One and Only Popcorn.

Her Sponsor is Ms.  Ivana Šoljan

 

Elza/ Elsa

Elza 

Jednoga ljetnoga  dana došao je susjed sa  košaricom i pitao dali si može nabrati malo naših krušaka.

Sa njim su došla tri mala mačića,  dva crna i jedna kornjačevina. „  Neko ih je ostavio na Bregu i sada svuda idu za mnom“ objasnio je. Susjed si je nabrao krušaka i otišao, a mački su ostali kod nas ,  Elza i njezina braća Ivek i Štefek. Bilo je to 2016. godine, mogli su imati 3-4 mjeseca.    

Možemo reći da su zagrijali atmosferu. Znatiželjni, živahni i  izuzetno snalažljivi , uvijek spremni na igru i zafrkanciju odmah su osvojili sva srca. Čak i stari mačori  poput Baracka i Cunoga  živnuli su i počeli se igrati . Elza je bila i ostala do danas vođa ekipe. Preko dana jedva  se je može vidjeti. Negdje je u vinogradu, u šumi na livadama. Ima taj lovački nagon. Kada je uspješna dolazi se pred kuću pohvaliti sa lovinom koju prepušta drugima, najčešće Fredu.  Umorna,  uđe  u kuću, legne se na krevet i spava ko top i po 24 sata bez prekida. Naša jedinstvena i neponovljiva Elza.

Njezina Sponzorica je gđa. Sandra Tomić

  

Elsa

On a summer  day a neighbor came by with a basket and asked if he could pick up some of our pears.

With him came three small kittens, two black and one tortoise. "Someone left them on the Hill and now they follow me everywhere," he explained. A neighbor picked up some pears and left, and the cats stayed with us, Elza and her brothers Ivek and Stefek. It was 2016, they could have had 3-4 months.

We can say that they warmed the atmosphere. Curious, lively and extremely resourceful, always ready to play and tease ,  they won all hearts immediately. Even old cats  like Barack and Blackey  livened up and started playing. Elza was and still remains the leader of the team up  to this day. She can barely be seen during the day. She is  somewhere in the vineyard, in the forest or in the meadows. She  has that hunting urge. When successful, she comes to the House to show her pray she leaves to the  others, usually Fred. Tired, she enters the house, lies down on the bed and sleeps like a cannon for 24 hours without interruption. Our unique and only Elsa.

Her Sponsor is Ms. Sandra Tomich

Žuži / Zhuzi

Žuži

Žuži je pronađena na parkingu ispred Konzuma u Popovači. Sitna mačkica 2-3 mjeseca stara preplašeno se kretala  ispod automobila koji su dolazili i odlazili sa parkinga nadajući da će joj netko ostaviti koji zalogaj hrane. Bilo je to 2010 godine. I danas je Žuži živahna mačkica koja voli dati do znanja da je prisutna, i da je željna pažnje. Sa svojim prijateljicama voli se opuštati  i ćakulati ispod male šljive koja je izrasla u njezinom odjeljku skloništa. Naša jedna i neponovljiva Žuži.

Njezin Sponzor je gđa. Ivna Petrunić

 Zhuzi

Zhuzi was found in a parking lot in front of Konzum in Popovaca. The tiny frightened 2-3 month old cat was moving under the cars that were coming in and out of the parking lot, hoping that someone would leave her a bite of food. It was in 2010.  Today  Zhuzi is a lively cat who likes  her presence  to be noticed  and is eager for attention. She loves to relax  in the company of her  girlfriends and has a chat  under the little plum that has grown in her shelter section. Our one and only Zhuzi.

Her Sponsor is Mrs. Ivna Petrunić

Cuni/ Blackey

 

Cuni

Cuni  ima oko  7 godina.  Došao je  k nama jednoga lijepoga jesenskog dana 2012 godine sa grupom mačaka raznih uzrasta. Kada Vikendaši u jesen počnu napuštati svoje vikendice pametne mace na Bregu krenu u potragu za  utočištem  koje će im pružiti hranu i  toplinu tijekom duge zime koja se približava. Bio je najmanji i najjadniji  od svih, 3-4 mjeseca star. Upaljenih očiju, mršav, nestabilan, cendrav Ali znao se je postaviti u prvi plan. Nakapaj mi oči, pomazi me, daj mi papu, digni me, daj ovo, daj ono.  Takav je ostao do danas. Uvijek u prvom planu, kad je prisutan. Uglavnom ga vidimo  na doručku i  večeri. Kada se vraća sa svojih dnevnih patrola po Grginom  Bregu, javlja se već iz  daleka. Zna se da dolazi Gazda. Mlađarija mora pokazati respekt ili slijedi pljuska. Ali znaju mu pred nosom pojesti najslađe zalogaje. Kada se vraćamo sa posla svoje veselje pokazuje valjanjem po asfaltu i maženjem uz nogu. Jedanput ga nije bilo puna 3 mjeseca. Uvijek lagano nervozan i ofucan. Nema on vremena za puno lickanja kao ove ljenčine koji se po cijeli dan izležavaju oko kuće. On mora patrolirati i čuvati Granice. Njegove uši govore o bliskim susretima sa seoskim Mačorima. Jedan, jedini i neponovljivi Cuni. Naš Cuni! Njegov Sponzor je gđa. Višnja Željeznjak.

Blackey

Blackey's  approx. Age is 5. He came to us  on a nice autumn day in 2012.  Smart cats from the Hill start to search for a safe and comfortable shelter a soon as their  spring to summer hosts start leaving their weekend houses  before winter. He came with a group of cats where  he was the smallest and poorest. But he knew how to get attention from the beginning. « Put some drops in my eyes, give me some food, give me water, take me in you arms, kiss me, give me this, give me that.» And so it is till nowdays. Allways  in the first plan when he is arround. We usually see him at breakfast and supper. We can hear his meeeeow  from distance when he is comming back from his daily patrols on Greg's Hill: «The Boss is coming»  The yougsters must show a respect or  a slap might fell on someones face. But still, they steal the best  bites i front of his nose. Whe we return from work he shows how happy he is  by rolling on his back . Once he was apsent for three months. Always little nervous and shabby. He does not have time for licking and   manicure like those lazy bastards which are hanging arround house whole day.  He must  patrol and watch the Borders. Hes ears tell us the stories about the close encountes with the Tomcats from the village. One and Only Blackey! Our Blackey.  His Sponsor is Ms. Visnja Zeljeznjak

 

Bago

Bago is named after a  bagger driver  that on a summer day in 2012. caught a kitten who was making a huge noice in an enclosed construction site full of construction machines and workers who hurriedly sought to finish the works on the main town square. Today Bago is a big and powerfull cat but extremely gentle and good-natured. In his section of the shelter where he lives with a couple of sterilised  cats and the somewhat younger  males he enjoys unquestioned authority that is not based on aggression but entirely on respect. His handicap is a predisposition  to the formation of crystals in  urine, so that intervention of the vet was needed three times alredy. Last time it happened  vet concluded that it will be best for him to be kept on a  urinary diet permanently. Urinary diet prevents the formation of crystals in  urinary tract. Such a diet is rather  expensive but is effective. Since this diet has been applied Bago  has no more problems with the crystals. His Sponsor is Ms. Aida Njunjic.❤

Bago je dobio ime po bageristu koji je jednog ljetnoga 2012 god. dana  ulovio maloga mačića  koji je pravio veliku dreku na ograđenom i gradilištu prepunom građevinskih mašina i radnika koji su užurbano nastojali završiti radove na glavnome gradskom trgu. Danas je Bago veliki i snažan mačak, ali izuzetno nježan i dobroćudan. U svojemu odjeljku skloništa  gdje živi sa nekoliko steriliziranih maca i  mužjaka nešto mlađih od sebe uživa neosporivi autoritet koji se ne temelji na agresivnost već  na poštovanju. Njegov je hendikep što je  sklon stvaranju kristala u mokraći pa je već tri puta bila potrebna intervencija veterinara. Prilikom posljednje intervencije veterinar je zaključio da će za njega biti najbolje da stalno bude na posebnoj  urinarnoj dijeti. Urinarna dijeta sprječava stvaranje kristala u mokraćnom traktu. Takva je prehrana skuplja ali je efikasna. Od kada se ta dijeta primjenjuje Bago više nema problema sa kristalima . Njegov Sponzor je gđa. Aida Njunjić. ❤

 

Blaz

Blaz

It  was a chilly autumn day, it rained, and a kitten was sitting on the forest path not paying attention  to the vehicles. When she took him in her hands he was all wet and his little body shivering. It was in the fall of 2016. Today Blaz is a  playful  cat approximately 14 months old. He discovered climbing and now every tree, vineyard pole or a bush is  the subject of his research. His Sponsor is Mrs. Silvana Marković

Blaž

Bio je prohladan jesenski dan, padala je kiša, a mačić je sjedio na šumskom putu ne obazirući se na vozila. Kada ga je uzela u ruke bio je sav mokar a njegovo malo tijelo je drhtalo. Bilo je to u jesen 2016. Danas je Blaž razigrani mačak oko 14 mjeseci star. Otkrio je penjanje i sada je svako drvo, vinogradski stup ili grm predmet njegova istraživanja. Njegov Sponzor je gđa. Silvana Marković

 

 

Naranđa/Orange

Naranđa

Bila je to zima 2011, Prosinac. Grgin Breg bio je  pod  snijegom, a temperatura se spuštala debelo ispod ništice. Mršavi mačić,  oko 3 mjeseca star, naranđaste boje, stajao je pred kućom . Pokušali smo ga uloviti, ali nije se dao. Ostavili smo mu hranu pred podrumom. U kartonsku kutiju stavili smo pernati jastuk, i ostavili vrata od podruma odškrinuta. Nakon jela uvukao se u svoj krevetić. Te smo  zime dobili veliku  donaciju smrznutih filea od šarana. Šaran   mu se jako dopao  a bilo ga  je u izobilju. Proljeće je dočekao kao zdrav i čvrst mladi mačak. Kada je imao 2-3 godine   nestao je . Nije ga bilo punih  7 mjeseci. Nakon toga više nikada nije odlazio sa Brega. Prozvali smo ga Naranđa, od milja Naranđica. Voli se šetati po po vinogradima a i šumu dobro poznaje. Kada nije u ophodnji obično sjedi u fotelji pred podrumom. Povremeno mi  dozvoli da i ja  sjednem u njegovu fotelju. Velika je maza i dobričina. Nikada se nije svađao sa drugim mačkama. Više voli jesti sam, kada se svi najedu i kada nema  gužve oko zdjelica.  Pokušali smo ga naučiti da ulazi  u kuću ali  ne voli biti unutra niti po zimi. . Ima svoj ležaj obložen tervolom u garaži. Tamo  spava kada zahladi. Dobar, nježan i samozatajan mačak. Njegov Sponzor je gđa. Maja Avramović.

Orange

It was winter 2011, December. Greg's Hill  was under the snow, and the temperature descended well under zero. A slim , orange kitten, about 3 months old, stood in front of the house. We tried to catch him but it didn't let us . We left him some food in front of the cellar. We put a pillow in the cardboard box and left the door to the basement opened. After eating he went into the  cardboard box  in the basement. We got a big donation of frozen carp  fillets that winter. He  loved it  and the  carp was abundant. He welcomed spring as a healthy and strong  young cat. When he was 2-3 years old he disappeared. We had not seen him for seven months. He never left the Hill thereafter. We named  him Orange.  He likes to walk by the vineyards and he  knows the forest well. He usually sits in the armchair in front of the cellar when he is not patrolling. Occasionally he lets me sit in his armchair too. He never quarells  with other cats. He likes to eat after  everyone has eaten and when it is not crowded around the bowls. We tried to teach him to enter the house but he does not like to be inside even  in the winter. He has a bed in the garage and sleeps there when it is cold . Good, gentle and self-made cat. His Sponsor is Ms. Maja Avramović

Oleg

Oleg

Olega  smo kao 2 mjesečnog mačića dobili od našega Veta  2013. Njega i braću Jacka i Robija netko je ostavio pred veterinarskom ambulantom. Sva trojica su imala jaku upalu očiju koju niti Vet nije uspijevao suzbiti. Kad su došli na Breg nastavili smo terapiju sa Tobrexom. Jedino kod Olega oba oka su spašena i on danas nema nikakvih problema sa očima.  Njegova slaba točka je probava. Zato je stalno na gastrointensinal dijetnoj prehrani.  Zbog svoje duge dlake kupamo ga nekoliko puta godišnje što on obožava. Oleg se voli izležavati na suncu na drvenim klupicama u skloništu. Kada vidi svoju Lady baca se po podu i valja se. Obožava maženje!

Njegov Sponzor je gospodin Saša Matijašić

 

Oleg

We got Oleg as a 2-month-old cat  from our veterinarian back in2013Someone left him and his brothers Jack and Robi in front  the veterinary 's door. All three had a strong eye inflammation that Vet did not manage to suppress. When they came to Breg, we continued the therapy with Tobrex. Only  Oleg's both eyes have been  saved and he has no problems with the eyes any more. His weak spot are  his  digestive organs. That's why he  is constantly on a gastrointensinal diet. Because of his  long hair we bath him several times a year which  he adores. Oleg loves to sleep in the sun on wooden shelves in the shelter. When he sees the Lady , he throws him down to the floor and rolls. He loves  to be petted!

His Sponsor is Mr. Saša Matijašić

SLAVKO

SLAVKO

Slavko je rođen  u prtljažniku auta, u transporteru. Njegova je mama bila ulična maca, živjela je na parkingu. Ljiljana joj je donosila hranu svaku večer. Bila je trudna. Jedne večeri slijedila ju je do auta.  Uskočila je u prtljažnik i sama ušla u transporter koji je bio tamo. Drugo jutro u transporteru je bila mama i 6-ero mačića. Jedan od njih bio je Slavko. To je bilo 2006. godine  Slavko je zdrav i samouvjeren mačak. Nije previše mazan. U skloništu živi sa nekoliko svojih vršnjaka, Krešom, Oliverom  i drugima. To je ekipa koja je zajedno već godinama i odlično se slažu. Ima odličan apetit i jede sve, keksiće, konzervice i domaću kuhinju.  Vidljiva je posljedica infekcije ušne školjke  ali to ga nimalo ne smeta u njegovom dnevnom životu. Naš dragi, jedinstveni i neponovljivi Slavko ❤

Njegovi  Sponzori su   gđa. Božena Rogić, Mačak Đimi i gđa. Rozalija Požun.

SLAVKO 

Slavko was born in the car trunk, in the transporter. His Mom was a street cat, she lived in a parking lot. Ljiljana would bring  her some food every night. She had been  pregnant. One evening she followed her to the car. She jumped into the trunk and entered into the transporter which was placed  there. The next morning in the transporter was Mom and 6 kittens. One of them was Slavko. That was in 2006. Slavko has been  a healthy and confident cat. Not much inclined  to  fondling. He  lives in a shelter with several of her peers of his age , Kreso, Oliver, etc. This is a team that has been together for a decade . He  has a great appetite and is eating everything, cookies, cans and homemade cuisine.  A  consequence of ear infection is visible  but it does not bother him in his daily life. Our dear, unique and unrepeatable Slavko. ❤

His Sponsors are  Ms. Božena Rogić, Jimmy the Cat and Ms. Dubravka Pozun. 

Lojzek /Louis

Lojzek

Lojzek je rođen na Grginom Bregu, negdje u šumi. Njegova majka Walda, šumska mačka,  donijela  ga je na svijet  negdje u prirodi.  Braću i njega  znala bi dovesti na hranjenje, ali nismo im mogli  prići. A onda je brigu o njemu preuzeo Cuni. Počeo ga je redovito dovoditi na obroke . Kada se Lojzek hranio Cuni je pazio da se nitko ne približi zdjelici. Ta je veza ostala do dan danas. Lojzek je jedini mačak kome Cuni dozvoljava da jede skupa sa njim, istovremeno i iz iste zdjelice. Lojzeku je trebalo dosta vremena da se opusti. Dugo se bojao ući u Kuću. Sada  voli noću boraviti u Kući,  spavati na krevetu i maziti se. Sa svima je dobar, nikada se ne svađa i svi ga dobro prihvaćaju. Jedino ga Blaž voli povremeno zadirkivat.i Od hrane najviše voli jesti keksiće. Star je oko 3 godine:  Naš dobar i neponovljivi Lojzek.

Njegov Sponzor je  gđica. Nora Ban

Louis

Louis was born on Grgin Breg, somewhere in the woods. His mother Walda, a forest cat, delivered  him somewhere in nature.  She used to come for a meal  with him and his brothers , but we could not reach them. And then Blackey took care of him. He began to take him  to the  meals regulary. When Louis  was eating,  Blackey  watched that  no one approached  the bowl.  This relationship has remained untill  nowdays. Louis is the only  cat  that Blackey allows to eat with him, from the same bowl  simultaneosly . He had been afraid to go into the House for a long time. Now he likes to stay  in  the House  at night, sleep on the bed and get  curled. He is good to everyone, he never argues and everyone accepts him well. Only Blaz  likes to tease  him occasionally. He preffers to eat  crackers  . He is three years old.  Our good and only  Louis.

His Sponsor is Miss Nora Ban

Dunja/Quince

Dunja

Viđali smo je na šumskom putu, tražila je ostatke hrane koju su ostavljali vikendaši nakon vikenda. Mogla je imati oko 3 mjeseca. Nije si dala prići. Tjedan, dva od kako smo je prvi put  primijetili  zatekli smo je kako se opušteno sunča pred Kućom u Dominikovom društvu. Više se nije bojala. Počela je borba za njen oporavak. Bila je u jako lošem stanju; mršava, upaljenih očiju,  puna parazita.  dehidrirana.  Od tada je prošlo tri godine. Danas je Dunja zdrava, razigrana i radoznala mačka. Živi na mansardi Mačje Kuće ( možete je u živo vidjeti na ovome linku.) gdje dijeli prostor sa 14 prijatelja i prijateljica.  Dobra si je sa svima, a voli jesti sve: keksiće, konzervice, domaću kuhinju: Naša dobra i draga maca Dunja.

Njezin Sponzor je gđa.  Katarina Maričić Kukrika

Dunja (Quince)

We saw her on the forest path, she was looking for the remains  of food left by the weekenders. She could have been about 3 months old and she would not let us near. Few weeks after we saw her for  the first time we found her  relaxing in the sun  near  the House . She  was no longer afraid. The battle for her recovery began. She was in a very bad condition; skinny, her  eyes inflamed , full of parasites. dehydrated. Three years have passed since . Today Dunja is a healthy, playful and curious cat. SHe lives on the attic of the Cats' House (you can see her In live in live on this link) where she shares the space with 14 friends of both sexes . She  is  good with everyone, and she likes to eat everything: cookies, cans, homemade cuisine: Our good and lovely Dunja.

Her Sponsor is  Ms Katarina Maričić Kukrika

Ivek/Johnny

Ivek

Jednoga lijepoga dana naš susjed Marko došao nam je u posjetu. Pitao je dali si može ubrati par naših krušaka. „ Naravno,  uberite ih koliko želite „ odgovorili smo. „A tko su ovi sa Vama.?! „

Tri mala mačića, oko 3 mjeseca stara,  dva crna i jedna boje kornjačevine pratili su ga u stopu.  „Kud ja tud oni, stalno su mi za petama“ odgovorio je susjed. Marko je nabrao krušaka, i otišao, a mačići ostadoše do današnjeg dana. Bilo je to 2016 godine. Pisati o Iveku, a ne spomenuti Elzu i Štefeka, sestricu i brata  bilo bi nepotpuno . Njih troje su vrlo složna i povezana ekipa. Elza je Vođa. Spretni  lovci,  znatiželjni istraživaći okolne prirode, dobri poznavaoci  šume, vinograda i livada. Ivek i Štefek slični su ko jaje jajetu. Možemo ih razlikovati po tome što Ivek ima nešto više bijelih dlaka na trbuhu. Pa tko voli neka broji. Ivek je Fakin. Nema ograde, grmlja gdje se on ne može provući.  A zna i kako otvoriti škrinju za duboko zamrzavanje ako mu se prohtije smrznute hrane u njoj. Kada dolazimo doma valja se po  šljunku i pokazuje kako mu je drago što smo došli. Jedan i neponovljivi Ivek.

Ima Sponzoricu koja želi ostati anonimna

 Ivek/Johnny

On a nice days few years ago  our neighbor Marko payed us a visit. He asked if he  could pick up a couple of our pears. "Of course, take as  much you want," we answered. "And who are these guys with you? "Three small kittens, about three months old, two black and one tortoiseshell

  followed him "Wherever I go , they're always  behind me," our neighbor replied. Marko took  the pears  and went away, and the kittens remained  up to this day. It was in 2016. To write about Ivek, not to mention Elz and Štefek, his sister and brother,  would be incomplete. The three are very efficient  and connected team. Elza is the leader. Skilled hunters, curious explorers of the surrounding nature, good connoisseurs of forests, vineyards and meadows. Ivek and Štefek are as similar as two eggs . We can distinguish them because Ivek has some more white  hair on his belly . So, who likes can   count. Ivek is the Smart one. There is no bush  or fence  where he can not get through. And he knows how to open a deep freezer compartment if he wants to eat frozen food from it. When we come home he would roll on his back  showing how glad he is.  One and only  Ivek.

Johnny has got a Sponsor who wants to stay anonimous

 

Izaberi svoju macu! Choose your cat!